EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

SACOM z Hongkongu apeluje do polskiego LG Electronics

sacomOrganizacja SACOM (Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour; Studenci i naukowcy przeciw złym praktykom korporacyjnym) wystosowała do LG Electronics w Polsce list protestacyjny w sprawie zwolnień w Chung Hong Electronics. SACOM wyraża zaniepokojenie sposobem rozwiązywania sporów zbiorowych w Chung Hong, wzywa do przywrócenia zwolnionych pracowników i domaga się od LG wpłynięcia na swojego podwykonawcę, by ten podjął rozmowy na temat żądań pracowniczych.

SACOM to wpływowa organizacja pozarządowa z Hongkongu, która domaga się przestrzegania praw pracowniczych przez międzynarodowe korporacje w Chinach. W jej działania angażuje się wielu studentów, pracowników akademickich i działaczy pracowniczych po to, by monitorować i nagłaśniać przykłady łamania praw pracowniczych. Od wielu miesięcy prowadzi kampanie m.in. na rzecz pracowników firmy Foxconn, produkujący dla Apple iPady i iPhony oraz pracowników tajwańskiej firmy Wintek, produkujących dla Apple ekrany dotykowe.

Poniżej list protestacyjny od SACOM do LG Electronics Polska

Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour
(Studenci i naukowcy przeciw złym praktykom korporacyjnym)
Tel.: (852) 2392 5464 Fax: (852) 2392 5463

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Website: www.sacom.hk
Mailing Address: P.O. Box No. 79583, Mongkok Post Office, HONG KONG

Mr. Don Hyung Kang
LG Electronics Polska Sp. z.o.o.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Poland

12 lipca 2012

Szanowny Panie Kang,

Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) (Studenci i naukowcy przeciw złym praktykom korporacyjnym) to organizacja z Hongkongu domagająca się przestrzegania praw pracowniczych w Chinach. Uzyskaliśmy informację od organizacji partnerskiej w Polski, że podwykonawca firmy LG, Chung Hong Electronics w Biskupicach Podgórnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod Wrocławiem, zwolnił 25 pracowników, którzy wzięli udział w działaniach protestacyjnych w czerwcu oraz lipcu. Piszemy do Pana, aby wyrazić nasze zaniepokojenie sposobem rozwiązywania sporów zbiorowych w Chung Hong i by wezwać do przywrócenia zwolnionych pracowników.

W ciągu ostatnich 2 miesięcy pracownicy Chung Hong domagali się wzrostu płac, przywrócenia funduszu socjalnego, zmniejszenie limitu nadgodzin, odtworzenie bezpłatnego transportu dla pracowników i lepszej organizacji pracy. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami, pracownicy przeprowadzili referendum strajkowe w czerwcu. Strajk został poparty przez większość pracowników. Kilka dni po referendum, 28 czerwca, został zwolniony Krzysztof Gazda, pracownik i członek Inicjatywy Pracowniczej. W dniu 10 lipca, represje się nasiliły. Zwolniono dwudziestu czterech pracowników, którzy brali udział w strajku. Zdławiono w ten sposób prawo do zrzeszania się, co karygodnie łamie polskie prawo pracy oraz ustawę o związkach zawodowych.

LG jest głównym klientem Chung Hong Electronics, a zatem ma on obowiązek śledzenia konfliktów pracowniczych w fabryce. Należy podjąć kroki, by urzeczywistnić rzeczywisty dialog między Chung Hong a związkiem zawodowym, przywrócić Krzysztofa Gazdę i pozostałych 24 pracowników. Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż działania charytatywne firmy. Prawdziwym testem społecznej odpowiedzialność biznesu jest zawsze zobowiązanie spółki do rozwiązywania sporów pracowniczych. SACOM wzywa LG, by wywarło wpływ na Chung Hong, aby powstrzymało represje wobec pracowników, którzy bronią swoich praw i natychmiast przywróciło do pracy wszystkich dwudziestu pięciu pracowników, w tym pana Gazdę. Ponadto LG powinno ułatwiać dialog o żądaniach pracowniczych pomiędzy pracownikami a Chung Hong.

Dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Debby Chan
Project Officer
SACOM

do wiedzy:

CSR Team, LG Electronics (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Chung Hong Electronics (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

YU Yung Tsai
Chung Hong Electronics Sp. z.o.o.
ul. Innowacyjna 4, 55-040 Biskupice Podgórne
Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dominika.frydlewicz@chunghong.com.pl

ChungHong Holdings Limited
86-1 Xiang-Yang Road,
Suzhou New District, PRC

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--

Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour
Telephone: (852) 2392 5464 Fax: (852) 2392 5463

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Website: www.sacom.hk
Mailing Address: P.O. Box No. 79583, Mongkok Post Office, HONG KONG

Mr. Don Hyung Kang
LG Electronics Polska Sp. z.o.o.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Poland

12 July 2012

Dear Mr. Kang,

Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) is a Hong Kong-based organization strives for labour rights in Mainland China. We are contacted by our partners in Poland that a LG supplier factory, Chung Hong Electronics in Biskupice Podgórne in the Special Economic Zone near Wroclaw, dismissed 25 workers who took part in an industrial action in June and July. We are writing to express our concerns over the labour disputes at Chung Hong and call for the reinstatement of the victims.

In the past 2 months, the Chung Hong workers have been demanding for wage increase, restoration of the social fund, reduction of the annual overtime limit, restoration of free transport for workers, and better arrangements of workplace and work shift. As no agreement has been reached between the employer and employees, workers carried out a referendum on strike in June. The motion was supported by most of the workers. A few days after the referendum, 28 June, Krzysztof Gazda, a worker and a member of Inicjatywa Pracownicza, was dismissed. On 10 July, the reprisal escalates. Twenty four workers who took part in the strike were sacked. The crackdown on freedom of association is a rampant violation of the Polish labour and union law.

LG is a major client of Chung Hong Electronics and therefore has obligations to look into the labour rights disputes at the factory. To ensure a genuine dialogue between Chung Hong and the union, reinstatement of Krzysztof Gazda and all other 24 workers is a fundamental step to take. Corporate social responsibility is far more than charitable work of the company. The real test of CSR is always on the commitment of a company to handle labour disputes. SACOM calls on LG to exert the company’s influence on Chung Hong to stop retaliations on the workers who defend their rights and reinstate all 25 workers, including Mr. Gazda, immediately. In addition, LG should facilitate the dialogue of the workers and Chung Hong on the workers’ demands.

Thank you for your attention.

Yours faithfully,
Debby Chan
Project Officer
SACOM

cc.

CSR Team, LG Electronics (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Chung Hong Electronics (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

YU Yung Tsai
Chung Hong Electronics Sp. z.o.o.
ul. Innowacyjna 4, 55-040 Biskupice Podgórne
Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dominika.frydlewicz@chunghong.com.pl

ChungHong Holdings Limited
86-1 Xiang-Yang Road,
Suzhou New District, PRC

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.